Páginas

quinta-feira, 8 de dezembro de 2011

Qué pasa ó redor de min?

¿Qué pasa ó redor de min?
¿qué me pasa qu'eu non sei?
teño medo d'un-ha cousa
que vive e que non se vé.
Teño medo á desgracia traidora
que ven, e que nunca se sabe onde ven


ROSALÍA DE CASTRO, in FOLLAS NOVAS (1880), 
in POESÍAS (Ed. Patronato Rosalía de Castro, Vigo, 1973)

Sem comentários:

Enviar um comentário